Master Vikrant Rohin – INDIAN.

8 lần thi qua cuộc thi khó nhất hành tinh UPSC. Luôn đứng top đầu trong các trường đại học DELHI  danh giá nhất ở ẤN ĐỘ, sau khi hoàn thành chương trình tại đại học Delhi ông nhập học tại đại học OXFORD, sau đó quay về ẤN ĐỘ, với mục tiêu chinh phục cuộc thi khó nhất thế giới để vào hàng ngũ quan chức cấp cao nhất của chính phủ ẤN ĐỘ.

Sau đó ông đã đến Việt Nam và viết chương trình học cho học viện Pehal The Start, với mong muốn chúng ta sẽ xóa bỏ rào cản của tiếng Anh và đưa một nền giáo dục học hiểu ở trình độ cao nhất.

Sắp tới ông sẽ xuất bản các cuốn sách về ngôn ngữ, địa lí, khoa học, giải phẩu, thuốc, lịch sử thế giới, …hiện tại ông đã hoàn thành 10 cuốn sách với 10 đề tài khác nhau giành cho sinh viên tham gia thi UPSC. Sở dĩ các em không thể học tốt tiếng Anh vì các em bị học theo phương pháp nhồi nhét, học thuộc lòng, ghi nhớ bài và các mẹo, hơn nữa giáo dục của chúng ta đã tách rời tiếng Anh với các môn học đúng lí ra nó phải đi kèm bắt buộc & phải thông qua các môn học bằng tiếng Anh thì mới có thể hiểu được cách sử dụng.